İntermodal

YETENEKLERİMİZ

En Turkey, lojistik sektöründeki önemli ve saygın konumunu, müşterilerine dürüst olmasıyla kazanmıştır. Bu alandaki konumunu ilerleyen yıllarda daha da perçinleyecektir.

Intermodal taşımacılıkta Ro-Ro gemileriyle Haydarpaşa Limanı’ndan Trieste ve Lavrion’a, Alsancak Limanı’ndan Trieste ve Sete’ye ulaşan En Turkey Lojistik’a ait treylerler ve konteynerler, karşılıklı blok tren seferleriyle Trieste üzerinden Almanya Köln, Ludwigshafen, Kiel veya Çekya Ostrava terminallerine, Sete üzerinden blok trenlerle Paris’e, karayoluyla ise İspanya, Portekiz ve Batı Avrupa ülkelerine taşınır.

Deniz, demiryolu ve kara olmak üzere üç farklı taşıma modunun kullanıldığı Intermodal, ürünlerin ilgili limanlardan Ro-Ro’yla Trieste ve Sete limanlarına taşınması, Trieste’den Ludwigshafen, Köln, Kiel ve Ostrava’ya, Sete’den ise Paris’e demiryoluyla ulaştırılması ve buradan da karayoluyla hedeflenen noktalara teslim edilmesi esasına dayanmaktadır.

Aynı şekilde ithalat sürecinde de ilgili yükleme noktalarından Köln, Kiel, Ostrava, Ludwigshafen’a ya da Paris’e karayoluyla taşınan ve konsolide edilerek demiryoluyla Trieste ve Sete limanlarına getirilen ürünler, En Turkey LojistikRo-Ro’larıyla ilgili diğer limanlara ulaştırılır.

Intermodal sayesinde çevreyle daha az karbon, daha az partikül, daha az NOX salımı paylaşılmakta, ayrıca daha az dizel yakıt tüketimi gerçekleştirilmektedir. Yeşil lojistik sayesinde her ay 365.000 ağaç kurtarılmaktadı.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için gerekli altyapıyı oluşturarak çalışmalarımızı modernize etmek ve hizmette kaliteyi standartlaştırmak. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmaları planlamak, sürekliliğini sağlamak ve müşteri mülkiyetini sorumlu olduğumuz süre içinde korumak amacıyla gereken önlemleri almak, sorumluluk bilinciyle, etkin iletişim içinde ekip olarak çalışan ve teknolojik destekten faydalanan personel yetiştirmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem vermek. Hedeflerimize ulaşma yolunda planlı bir strateji ile sağlam adımlarla ilerlerken kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak.

En Turkey, lojistik çalışmalarında yüksek kalite ve etkin standartları uygular. Üst yönetimi bu anlamda sorumluluk alır. Kısa geçmişine rağmen sürekli büyümeyi dikkate alır. İşini en son bilimsel ve teknolojik gereksinimlere uygun olarak yürütür.
En Turkey, lojistik sektöründeki önemli ve saygın konumunu, müşterilerine dürüst olmasıyla kazanmıştır. Bu alandaki konumunu ilerleyen yıllarda daha da perçinleyecektir. Şirketimiz, verdiği sözleri, ne pahasına olursa olsun tutar, bu konuda işbirlikleri yapmaktan imtina etmez. Lojistik çalışmalarında müşterilerinin rakiplerine karşı avantaj elde edeceği hız ve hizmet sürekliliğine sahiptir.